Obecní úřad

Opravné prostředky

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podáním, učiněným u Obecního úřadu Horní Bukovina, který rozhodnutí vydal, nebo měl vydat(§ 16 odst. 1 a 2 zákona).(Na postup odvolání se nevztahuje správní řád.) Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce. V ostatních případech rozhoduje starosta obce Horní Bukovina. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje orgán nejblíže vyššího stupně, nadřízený obecnímu úřadu, respektive příslušný referát podle organizační struktury.
Podle obecné úpravy ve správním řízení je termín předání odvolání odvolacímu orgánu „ co nejdříve“, nejpozději do 30 dnů. O odvolání se rozhoduje ve lhůtě do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání( § 16 odst. 3 zákona). Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat( § 16 odst. 4 zákona).
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle §247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů( § 16 odst. 6 zákona).

více...


Obecní úřad

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec Horní Bukovina

Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění, zákon můžete stáhnout zde

Organizační struktura: více zde

Kontaktní informace:
Obecní úřad Horní Bukovina
Horní Bukovina č.p. 56
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: 326 786 121
Fax: 326 786 121
E-mail:
ou.bukovina@seznam.cz

oubukovina@quick.cz

více...


Obecní úřad

Organizační struktura OÚ, Zastupitelé obce


Starosta:

Václav Judl

mob.: 736 753 407

tel.: 326 786 322


Místostarosta:

Aleš Müller

mob.: 728 257 099

 

Místostarosta:
Jan Fišer
mob.: 724 953 851

Účetní:
Monika Konejlová

Zastupitelstvo (2014-2018):
Václav Judl
Aleš Müller
Jan Fišer
Karel Kuntoš
Romana Hasalová
Mgr. Radana Juranková

Výbory:


Finanční výbor

předsedkyně: Romana Hasalová
členové: Ing. Radomír Průšek,
Mgr. Radana Juranková

Kontrolní výbor

předseda: Aleš Müller

členové: Karel Kuntoš, Josef MájObecní úřad

Kontaktní informace


Starosta:

Václav Judl

mob.: 736 753 407

tel.: 326 786 322


Místostarosta:

Aleš Müller

mob.: 728 257 099

 

Místostarosta:
Jan Fišer
mob.: 724 953 851

Účetní:
Monika Konejlová

Úřední hodiny: středa 17:00 – 19:00 hod.


Adresa:

Horní Bukovina 56
295 01 Mnichovo Hradiště

    

telefon:

+420 326 786 121

   

e-mail:
ou.bukovina@seznam.cz


Obecní úřad se nachází v jedné budově spolu s Hasičskou zbrojnicí.

OÚ


Znak obce
Části obce
Náhodný obrázek
foto - 4

zobrazení: 925
známka: 0

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl